Patrik Karlström

The Policy

C-print, 1997.

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.