Patrik Karlström

Public Plates

Photoprint on china plate, 1994.

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.