Patrik Karlström

After image

130x160cm. Collection Moderna Museet. 1993.

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.