Patrik Karlström

Waterfalls

Bilden av ett vattenfall är vanligt förekommande i företagspresentationer. Vattenfallet symboliserar styrka och naturkraft i en föränderlig värld. Verkens titlar är slogans och citat hämtat från årsredovisningar.

<<< Back to Works