Patrik Karlström

The Targets

The Targets är en serie målningar av grafik som använts vid företags kick-off konferenser för att visualiserna målsättningarna för företagens utveckling.

<<< Back to Works

© Patrik Karlström