Patrik Karlström

The reality is hard to catch

Olja på duk. 38×38 cm

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.