Patrik Karlström

The Policy

The Policy är en serie slumpvisa bilder från företags årsredovisningar.

<<< Back to Works