Patrik Karlström

The Masked

The Masked är fotografier från företags årsredovisningar, föreställande företagens arbetare. Ingår i bildspelet Humankapitalet.

 

<<< Back to Works