Patrik Karlström

The Challengers

The Challengers är insamlade bilder av platsannonser från dagstidningar. Ingår i videoverket Humankapitalet.

 

<<< Back to Works