Patrik Karlström

The art and the leaders

I företags årsredovisningar spelar konsten en viktig värderoll som bakgrund till företagsledare och ordföranden.

 

<<< Back to Works