Patrik Karlström

Tendency

Tendency är barometrar där skalan från stadigt till ostadigt väder är utbytt till börsens marknadshumör från baisse till hausse.

 

<<< Back to Works