Patrik Karlström

Research and development

Forskning och utveckling är en viktig del i många företag. Detta visualiseras ofta med en bild av en kvinna i laboratoriemiljö. Ingår i videoverket Humankapitalet.

 

<<< Back to Works