Patrik Karlström

Nature Morte

Nature Morte är en serie teckningar som utgår från symboler från dödsannonser med naturmotiv.

<<< Back to Works