Patrik Karlström

Energy consumption

100×120 cm. 2007.

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.