Patrik Karlström

Conference Tables

Conference Tables är en fotodokumentation av styrelsesammanträdesrum hos multinationella företag. Fotografierna avbildar maktens innersta rum och företagens iscensättning av sig själva.

<<< Back to Works