Patrik Karlström

Castings

Castings är gipsavgjutningar av plastförpackningar som omsluter varor som jag samlat från min egen vardagliga konsumtion.

<<< Back to Works