Patrik Karlström

The steps we have taken and those we shall continue to take

C-print 63×53 cm. 2007

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.