Patrik Karlström

Boardrooms

Boardrooms är skulpturer av skiktlimmad Mdf-board. Skulpturerna utgår från skalenliga modeller av befintliga styrelserum.

<<< Back to Works